АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация

!
a
!
d
!
d
+359
!
d

Позиция, за която кандидатствате

!

Професионален опит

!
d
!
d
!
d
!
d
!
d

Образование и обучение

!
d
!
d
!
d
!
d
!
d
!
d

Езици

Български
!
d

Комуникационни умения

Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст са придобити.
Например:
   ▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като търговски представител продажби

Организационни / управленски умения

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст са придобити.
Например:
   ▪ лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души)

Професионални / управленски умения

Опишете Вашите професионални умения, които не са изброени по-горе. Посочете в какъв контекст са придобити.
Например:
   ▪ умения за проследяване на процесите по контрол на качеството (в момента съм отговорен/на за одит на качеството)

Шофьорска книжка

!
В случай че желаете да ни дадете допълнителна данни или документи, моля да не ги включвате или прилагате към Вашата автобиография, а да ги представите на интервюиращия Ви служител, който ще Ви ги върне веднага, щом се запознае с тях.
Потвърдете