Играй с Pergalė
2018-05-18
Назад

Правила на игра Pergalė

1. Дружество Vilniaus Pergalė, регистрирано в гр. Вилнюс, Република Литва, с адрес: гр. Вилнюс, V.A. Graiciuno 26, LT-02241, съгласно законите на Република Литва (ОРГАНИЗАТОР) ще проведе игра (по-нататък наричана "игра Pergalė")

2. Играта Pergalė започва на 15.05.2018г. и ще продължи до 11.06.2018 (включително).


3. Продуктите, участващи в промоцията са бонбони с марка Vilniaus Pergalė:
Бонбони асорти PERGALĖ DARK CHOCOLATE CLASSIC COLLECTION , 125 гр, 373 гр.; бонбони асорти PERGALĖ MILK CHOCOLATE CLASSIC COLLECTION; бонбони асорти PERGALĖ DESSERT COLLECTION 125 гр.; бонбони асорти PERGALĖ GOLD 382 гр.; черен шоколад Pergalė 100 гр, 250 гр.; черен шоколад Pergalė с пълнеж от манго 100 гр.; черен шоколад Pergalė с парченца червена боровинка 93гр.; черен шоколад Pergalė с парченца малини 100 гр.; млечен шоколад Pergalė 220 гр.; кутия шоколадови бонбони PERGALĖ CHERRY 295 гр.; бонбони ANANASAS; бонбони KREGŽDUTĖ; бонбони  SWEETY; бонбони Pergalė Marzipan, бонбони Pergalė TOFFEE; бонбони NOMEDA микс; трюфели Pergalė CLASSIC 200 гр.; трюфели Pergalė CLASSIC 100 гр.

4. Участвай в играта на Pergalė и спечели: бонбони Kregždutė от 5 кг  и основната награда – кафе машина NESPRESSO.
Организаторът на играта ще раздаде 12 бр. бонбони Kregždutė от 5 кг. и 6 бр. кафе машина NESPRESSO. С една регистрирана касова бележка може да бъде спечелена само по един 1 бр. бонбони Kregždutė от 5 кг. или 1 бр. кафе машина NESPRESSO. Печалбата на шоколадови бонбони Kregždutė от 5 кг. не изключва възможността на участника в томболата за основната награда.

5. Правила за участие в играта:
- Всеки посетител на магазин Т МАRКЕТ, който е закупил продукт от посочените в т. 3 за сума не по-малка от 3 лева, може да участва в играта, като се регистрира до 11.06.2018г. включително, на следната интернет страница www.loteria.pergale.lt
- Всеки касов бон може да се регистрира само веднъж. Касовият бон задължително следва да се запази до края на играта и до получаване на наградата. Едно лице може да регистрира неограничен брой касови бонове, които притежава.
- При регистрацията е необходимо попълването на всички полета в регистрационната форма: име и фамилия, номер на касовия бон, удостоверяващ закупуването на конкретната стока, както и телефон за контакт или имейл адрес и адрес за контакт. Попълването на регистрационната форма е доброволно и не представлява задължение за клиента. В случай на отказ от страна на лицето да попълни необходимата информация в регистрационната форма, това ще има за последица невъзможност за участието му в играта.
- Участието в игра Pergalė е напълно доброволно и не води до възникване на задължения за участника. Всеки участник може да прекрати участието си по всяко време, като уведоми за това организатора на следния имейл info@pergale.lt

6. Обработване на лични данни на участниците
- Личните данни, предоставяни от участниците се събират след предварително доброволно дадено от тях съгласие за съответната цел. Целта на обработването на личните на клиентите е определена от организатора Vilniaus Pergalė. Личните данни се събират с цел участие в играта. Личните данни ще се съхраняват за срок до по-ранното от изтегляне на печелившия участник в играта или оттегляне на съгласието на субекта на данни.
-Дружеството «Максима България» ЕООД, което оперира на пазара с търговската марка Т-Маркет не извършва дейност по обработване на лични данни за съответната цел. «Максима България» ЕООД не определя нито самостоятелно, нито съвместно с организатора на играта Vilniaus Pergalė целите и средствата за обрабтоване на личните данни и няма качеството адмнистратор, съадмиистратор или обработващ лични данни за съответните  цели, посочени по-горе цели.
-Подробна информация за целите, основанието за обработване, начините и средствата за обработване, срок на съхранение на личните данни, мерките за защита както и информация за правата на субектите на данни, може да получите на следната интернет страница : www.loteria.pergale.lt

7. Всеки вторник до 12 юни 2018г. (22 май, 29 май, 5 юни и 12 юни ) ще бъдат изтеглени по 3-ма участници в играта, печелещи 5 кг. бонбони Kregždutė. На 12.06.2018г. ще бъдат изтеглени 6 (шестима) участници, печелещи кафе машина NESPRESSO. За една регистрирана касова бележка може да бъде спечена само 1 бр. кафе машина NESPRESSO.

8. Спечелена награда в играта се получава само от регистриралото се лице. Без представяне на фискален касов бон участникът няма право да получи наградата си.

9. Печелившите участници ще бъдат определени от организатора на играта Vilniaus Pergalė на произволен, лотариен принцип от всички регистрирали се и номерата на печелившите касови бонове ще бъдат публикувани на Интернет страници www.loteria.pergale.lt. Лични данни на печелившите участници няма да бъдат оповестявани публично. Номерата на печелившите касови бонове ще бъдат обявявани всяка сряда на месеца както следва 23 май, 30 май, 6 юни и 13 юни.

10. Печелившите ще бъдат информирани по електронна поща или мобилен телефон, посочени в регистрационната форма, което ще бъде възможно само след предварително дадено от тях сългасие.

11. Наградите не могат да бъдат заменени с други или за паричния им еквивалент.

12. Правото на получаване на награда не може да се прехвърля.

13. Стойността на всички обещавани награди е съобразена със законовите изисквания, установени в Закона за защита на конкуренцията.

14. Организаторът Vilniaus Pergalė поема и отговаря за всички данъчни задължения във връзка с играта и наградите според действащото законодателство.

15. Служителите на дружество Vilniaus Pergalė и компанията, стопанисваща магазини T MARKET, както членове на семействата им, също и трети лица, свързани с организацията на играта, не могат да участват в играта и да претендират за награди.

16. В други, непредвидени в правилата случаи, организаторът може да взема решения, въз основа на закона.

17. Горепосочената информация за текущата кампания може да бъде намерена на Интернет страници www.loteria.pergale.lt и www.tmarket.bg.