ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ДЕЛИМАНО СТОУН ЛЕДЖЕНД”
2019-02-18
Назад

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

  Лоялна програма „Делимано Стоун Ледженд” (Програмата) се организира и провежда от „Максима България” ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе” №247 ет.2.

  2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.

  2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на „Максима България“ www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

  2.3. „Максима България“ си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.tmarket.bgи в магазините T MARKET.

  3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

  Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на България.

  4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

  Програмата започва на 18.02.2019 г. и продължава до 26.05.2019 г. включително. Събирането на промо точки е възможно до 26.05.2019 г. включително. Използването на промо точки за покупка на промо продукти е възможно до 02.06.2019 г. включително или до изчерпване на количествата.

  5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

  5.1 Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на T MARKET да закупят промоционални продукти с марка „Делимано Стоун Ледженд” с отстъпка 50% от редовната продажна цена срещу представяне на попълнен бонус паспорт с промо точки и заплащане на остатъка от цената.

  5.2 Промо точки се предоставят при всяка покупка, извършена в магазините T MARKET, с минимална стойност на покупката 15 лева в периода от 18.02.2019 г. до 26.05.2019 г. вкл., като за всеки 15 лева от покупката клиентът получава една промо точка.

  5.3 Асортиментът промоционални продукти с марка „Делимано Стоун Ледженд” (промо продукти) включва:

5.4 За покупката на всеки промо продукт на обявената промоционална цена е необходимо да бъдат събрани пет промо точки в бонус паспорта. Бонус паспортите се предоставят безплатно във всеки магазин T MARKET.

5.5 Подробна информация за всеки промо продукт (вид, размери, цени и основни характеристики) е представена на интернет страницата www.tmarket.bg, в магазините T MARKET, както и в маркетинговите материали на Програмата.

5.6 Промоционалната и редовната цена на промо продуктите, обявени в бонус паспорта, са с ДДС. Извън условията на Програмата, всеки промо продукт може да бъде закупен на обявената редовна продажна цена.

5.7 Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини T MARKET в периода от 18.02.2019 г. до 26.05.2019 г. вкл. Промо точките и промо продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.tmarket.bgи в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни. „Максима България“ не гарантира наличността на продукти с тази визия и дизайн по време на Програмата.

6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини T MARKET. В тези случаи “Максима България“ по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. „Максима България“ не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти точно в желания от тях ден и час.

6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, „Максима България“ си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки, да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.4. „Максима България“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от промо продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

6.5. „Максима България“ не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

7.1. „Максима България“ си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата, при условие, че промените не са неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет страницата www.tmarket.bgи в магазините T MARKET.

7.2. „Максима България“ има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.tmarket.bgи в магазините T MARKET. При прекратяване на Програмата „Максима България“ не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.

8.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.tmarket.bg, както и в магазините T MARKET.

 

Дата на публикуване: 18.02.2019 г.