Превантивни мерки относно разпространението на Коронавирус (COVID-19)
2020-03-13
Назад

T MARKET е социално отговорна компания, която стриктно спазва указанията на Министерство на здравеопазването и Световната здравна организация във връзка с ограничаване разпространението на Коронавирус (COVID-19). Също така регулярно припомня на своите служители кои са добрите практики в сегашната обстановка и следи за тяхното изпълнение.

В магазини T MARKET вече имаме предпазващ щит по нашите каси! В бързо променящата се обстановка, ние се опитваме да осигурим най-добрата защита за Вас и за нашите служители.

Ние сме първите, които въведоха подобни предпазни мерки и вярваме, че това ще донесе на клиентите ни повече спокойствие при ежедневното им пазаруване, а нашите герои на касите ще са по-уверени, докато вършат своята работа.

За голямо съжаление, възрастните хора са една от най-уязвимите групи. Лицата над 60 години могат да пазаруват всяка сутрин от 8:30 до 10:30 ч. според последните изисквания на здравните власти. На всички останали лица достъпът в този времеви интервал е ограничен.

T MARKET вече прилага следните превантивни мерки за безопасността на своите над 2 000 служители и на клиентите си.


Искаме да ви уведомим, че работим в цялата страна, спазвайки всички изисквания за безопасност. Молим и нашите клиенти да се ръководят изцяло от препоръките на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, да са загрижени за собственото си здраве и отговорни към околните.


Във връзка с презапасяването с хранителни и санитарни продукти - наличните количества, с които T MARKET разполага в складове и в търговските си обекти, са в достатъчно количество за евентуална кризисна ситуация.


Надяваме се с общи усилия да се овладее сложната и опасна ситуация, в която всички се намираме.


Екипът на T MARKET ви желае здраве и препоръчва да не се поддавате на паника. Направено е всичко необходимо, за да се подсигури спокойна среда, както за нашите служители, така и за нашите клиенти.