Томбола за 120 ваучера по 120 лева
2017-05-15
Назад

Правила на мероприятието „Т MARKET - 12 години ”:

1.   Правилата регламентират условията за участие в организираното от „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“
      ЕООД Мероприятие „Т MARKET - 12 години ” (за краткост „Мероприятие“), правилата за
      спечелване и връчване на наградите на печелившите.
2.   Мероприятието във връзка с годишнината на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се провежда от 16-ти
      май до 15-ти юни 2017 г. във всички магазини Т MARKET на територията на страната.
3.   В Мероприятието, могат да вземат участие клиенти на Т MARKET, притежаващи карта за
      лоялни клиенти „Благодаря”, която може да бъде придобита, в който и да е от магазините на
      веригата в България на цена от 1 (един) лев– общите условия са на интернет адрес:
      http://tmarket.bg/programa-blagodaria/o-programe.
4.   В периода 16-ти май - 15-ти юни 2017 г. всеки клиент, спестил поне 12 (дванадесет) лева в
      резултат на използването на карта „Благодаря”, закупувайки продукти на обща стойност не
      по-малка от 10 лв. по специалните акционни цени, валидни след сканиране на картата на каса в
      обектите на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, участва в електронна томбола, съдържаща база данни
      от всички номера на карти, изпълнили горепосочените правила и условията на Мероприятието.
5.   На 28 юни 2017 г. , по време на провеждането на томболата в присъствието на нотариус,
      на случаен принцип ще бъдат изтеглени 120 (сто и двадесет) номера на клиентски карти,
      притежателят на всяка една от който ще спечели ваучер за пазаруване на стойност 120 лв. в
      магазините Т МАРКЕТ. Печелившите ще бъдат изтеглени в централния офис на веригата в гр.
      София, бул. Ботевградско шосе 247 и обявени в следващото издание № 6 на Ценовата брошура,
      валидна за притежателите на карта „Благодаря”, както и на сайта на Компанията:
      www.tmarket.bg.
6.   Правото на получаване на ваучер за пазаруване не може да бъде преотстъпвано на трето лице
      без съгласуване и съгласие от страна на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
7.   Ваучерите за пазаруване ще се предоставят срещу документ, удостоверяващ самоличността на
      всеки печеливш, както и представяне на персоналната му клиентска карта „Благодаря”.
8.   Ако законодателството на Република България предвижда облагане, с каквито и да е данъци на
      наградите, то те се заплащат от „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
9.   „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД запазва правото си до приключването на Мероприятието, да изменя
      неговите правила.
10. Право на участие в електронната томбола на Мероприятието ще имат само клиентите,
      изпълнили условията на Мероприятието в периода 16-ти май - 15-ти юни 2017 г. Клиенти,
      изпълнили условията извън посочения срок, нямат право на участие в електронната томбола
      и получаване на ваучери.В Мероприятието нямат право да участват служители на „МАКСИМА
      БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и членове на техните семейства.
11. За повече информация относно правилата на мероприятието „Т MARKET - 12 години” посетете
     www.tmarket.bg.

10.05.2017г.